Vitajte na Interaktívnom Webovom Portáli SPP

Vďaka novému elektronickému portálu pre zákazníkov SPP môžete s nami teraz komunikovať pohodlnejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

Portál rozširuje paletu existujúcich služieb o nový komunikačný a samoobslužný kanál z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie. Je Vám kdispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý rok bez obmedzení.

Pomocou portálu získate okamžitý prehľad o svojich zmluvných účtoch, odberných miestach, spotrebe, faktúrach a ďalších údajoch, ktoré Vás vo vzťahu k SPP môžu zaujímať.

Okrem okamžitých a presných informácií máte prístup k správe vlastných údajov, ako je nahlásenie spotreby, zmena tarify, zaslanie požiadavky alebo reklamácie.

Súčasťou portálu je aj aktivácia elektronickej faktúry s overeným elektronickým podpisom SPP (nahrádza daňový doklad v papierovej podobe). Aktiváciou elektronickej faktúry budete nielen šetriť životné prostredie, ale získate aj okamžitý prístup k existujúcim, ale aj minulým faktúram, ktoré môžete úhradiť priamo cez náš portál prostredníctvom zmluvných bánk.

Zaregistrujte sa a získajte okamžitý prístup k vlastnému účtu: