Vitajte!

Vážený zákazník,
sme radi, že prichádzate. Prostredníctvom portálu Moje SPP môžete
po bezplatnej registrácii využívať všetky uvedené služby on-line.

Čo služba Moje SPP ponúka?
Možnosť získať
informácie o:
  • histórii spotreby
    zemného plynu
  • fakturácii
  • budúcich platbách
Možnosť zmeniť si
zmluvné údaje:
  • adresu
  • tarifu
  • periodicitu platieb

Možnosť zadať stav
plynomera.

Možnosť
vybaviť si:
MOŽNOSŤ
OBJEDNAŤ SI:

Ak chcete využívať službu Moje SPP, bezplatne sa zaregistrujte.